18
נוב

מכרז לשירותי גינון ואחזקת השטחים הציבוריים לפארק התעסוקה עידן הנגב.

מצ"ב קובץ המכרז